फोटो गॅलरी

मान्यवरांच्या संस्थेस भेटी

संस्थेस मिळालेली पारीतोषिके

संस्थेने राबविलेले उपक्रम

समता नागरी पतसंस्था-अहमदनगर संस्थेस सदिच्छा भेट

संस्थेची वार्षिक सभा

हळदी कुंकु समारंभ

वाहन तारण कर्ज वितरण  – जागतिक महिला दिन विशेष